Tư vấn và báo giá (24/7) 0933194843

Với trang thiết bị máy móc chuyên dùng

Với trang thiết bị máy móc chuyên dùng Dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua xe khách khá là thuận tiện trong công việc, cũng như chi phí, việc vận chuyển này tiện cả đôi đường từ người vận chuyển đến nhà xe, tuy là tiện ích như vậy nhưng chúng ta lại chưa có một chế […]

Vận chuyển container đang làm xuống cấp đường bộ

Vận chuyển container đang làm xuống cấp đường bộ. Ai cũng biết, việc vận chuyển container bằng đường sắt có ưu điểm vận chuyển được khối lượng lớn hàng hóa, an toàn cao, giá thành hạ hơn so với đường bộ. Tuy nhiên, trong những năm qua, ngành đường sắt chỉ vận chuyển với tỷ […]